KONTAKT

Salemförsamlingen i Nykarleby

Gustav Adolfsgatan 19 

66900 Nykarleby 

Finland

+358 44 322 1260

mariaprost.76@gmail.com

Salemförsamlingens i Nykarleby Understödsförening r.f.