Förbön

                           Vi i Salem tror på bönens kraft, därför samlas vi regelbundet till bön.

                           Här kan du skicka in ditt böneämne.