Förbön

Vi i Salem tror på bönens kraft, därför samlas vi regelbundet till bön.

Här kan du skicka in ditt böneämne.