Kalendern

Vecka 48

Torsdag 30.11 kl.19 Bön.

Lördag 2.12 kl.9 Bön.

Söndag 3.12 kl.11 Lovsångs-Gudstjänst med nattvard, film för barnen.

Söndag 3.12 kl.18-18:30 Barnkören KungensBarn.