Kalendern

November


Vecka 44
Söndag 3.11 kl.11 Gudstjänst med nattvard, Lorenz Enström predikar.

Vecka 45
Måndag 4.11 kl.19 Kvinnobön. 
Onsdag 6.11 kl.9.30 Bön. 
Torsdag 7.11 kl.19 Bön.
Fredag 8.11 kl.19 Bön och fasta
Lördag 9.11 kl.10 Bön och fasta
Söndag 10.11 Ingen gudstjänst (Fars dag).

Vecka 46
Måndag 11.11 kl.19 Kvinnobön.
Tisdag 12.11 kl.13 Pensionärssamling, Håkan Streng.
Tisdag 12.11 kl.17.30 Girlz. 

Onsdag 13.11 kl.9.30 Bön.


Onsdag 13.11 kl.18 Kidz.

Torsdag 14.11 kl.19 Bön.

Söndag 17.11 kl.11 Gudstjänst, Lennart Larsson.

Vecka 47

Måndag 18.11 kl.19 Kvinnobön.

Onsdag 20.11 kl.9.30 Bön.
Torsdag 21.11 kl.19 Bön.
Söndag 24.11 kl. Gemensam gudstjänst i St Birgitta kyrka.


Vecka 48

Måndag 25.11 kl.19 Kvinnobön.
Tisdag 26.11 kl.17.30 Girlz.
Onsdag 27.11 kl.9.30 Bön.
Onsdag 28.11 kl.18 Kidz.
Torsdag 29.11 kl.19 Bön.